Jógasféra: Feldenkraisova metoda

Feldenkraisova metoda

Feldenkraisova® metoda je psychosomatická metoda vzdělávání, která pomocí jemných pohybů, vlastní pozornosti a sebereflexe zlepšuje pohybovou kvalitu a podporuje funkčnost lidského těla jako celku. Bystří individuální vědomí v úrovni těla i psychiky. Pracuje se zlepšováním pohybového rozsahu a pohyblivosti, podporuje koordinaci pohybu a dynamickou posturální rovnováhu a pomáhá objevovat přirozenou schopnost fyziologického, tedy funkčního pohybu. Pomocí sekvencí konkrétních pohybů usnadňuje proces učení se a podporuje proces uvědomování si, jak je tělo organizováno. Feldenkraisova® metoda pracuje s celým člověkem a jeho nervovou soustavou. Podporuje schopnost člověka vnímavě nakládat s koordinací svého pohybu, citlivě přistupovat k sobě sama a naslouchat svým potřebám.

S čím Vám může
Feldenkraisova® metoda
pomoci?

Mám chronické nebo akutní bolesti v těle
Chci být pohyblivější, chci zlepšit koordinaci těla
Chci cítit lehkost v pohybech
Chci mít flexibilnější tělo
Chci zvýšit citlivost vůči svému tělu
Chci mít radost z pohybu
Chci zvýšit funkčnost těla
Chci odbourat stres a kvalitně relaxovat
Chci, nezávisle na věku, rozvíjet svoji osobnost, udržet si flexibilitu a kvalitu života
Chci podpořit své dítě, které má speciální potřeby (např. vývojové, neurologické)

Feldenkraisova® metoda je na celém světě vyhledávána lidmi jakéhokoliv věku a v jakékoliv psychosomatické kondici, ať už mají konkrétní tělesné, či psychické potíže nebo aktuální profesní potřeby- např. tanečníci, hudebníci, herci a sportovci. Metoda je přínosná i pro ty, kteří se profesionálně zabývají oblastí zdraví a rehabilitace, nebo působí v oblasti pedagogiky, a hledají funkční cestu pracovního přístupu.

Dva způsoby výuky

Skupinové lekce ATM
(Awareness Through Movement®) 
Pohybem k sebeuvědomění

Praktik Feldenkraisovy® metody provází účastníky lekce prostřednictvím slovních pokynů k pohybům na bázi běžné individuální motorické dovednosti v jejich nemechanickém opakování. Účastníci lekce leží většinou na podložce (na zádech, boku, nebo na břiše), případně absolvují lekce ve stoje nebo vsedě (a to i v modifikacích možných na židli, nebo na kolečkovém křesle). Důraz je kladen na prožití a vnímání pohybu, který se provádí pomalu a v malém rozsahu. Cílem je objevovat nové a fyziologicky výhodnější vzorce pohybu. Struktura většiny lekcí vychází z každodenních pohybových aktivit, jako např. zvednutí se, uchopit něco, chůze, ohlédnout se. Jedna lekce trvá obvykle mezi čtyřiceti a šedsát minutami.

Individuální lekce
FI (Functional Integration®)
Funkční integrace

Lekce je přizpůsobena individuálním potřebám klienta- odehrává se převážně vleže, v pohodlném oblečení. Praktik Feldenkraisovy® metody jemně pohybuje s tělem klienta a dotýká se ho. Společně prozkoumávají funkčnost pohybů jednotlivých částí těla v situaci bezpečí a kinestetického dialogu, při němž klient zůstává pasivní, relaxovaný.

Feldenkraisova metoda v České televizi

Moshé Feldenkrais

Moshé Feldenkrais (1904–1984), tvůrce metody, byl fyzik, inženýr a vášnivý sportovec (měl černý pás v judu). Když mu lékaři dávali jen malou naději, že po svém opakovaném zranění kolene bude opět někdy bez bolestí, nechtěl tomu uvěřit a dal se do zkoumání svého těla a svého pohybového jednání. Experimentováním na sobě samém a pečlivým pozorováním dospěl k názoru, že člověk, jeho mozek a pohybové vzorce jsou modifikovatelné. Postupem času vytvořil metodu, kterou začal v 50. letech minulého století vyučovat v USA a v Izraeli. Feldenkraisova® metoda se od té doby dále šíří po celém světě.

Kdy a kde?

Skupinové a osobní lekce probíhají
v prostoru studia Jógasféra
Švermova ulice 1338
Roudnice nad Labem

Skupinové lekce
Pondělí 18–19 hodin – Feldenkraisova® metoda včetně on-line připojení
Středa 16:30–17:30 hodin – Terapeutická jóga
Cena kurzu 2500 Kč /10 lekcí, 1-2 lekce k vyzkoušení v ceně 250 Kč/lekce.

Neváhejte se zeptat na podmínky předplatného.

Osobní lekce
V domluveném čase. Cena 1200 Kč/60 min. osobní lekce Jógové terapie a Feldenkraisovy® metody.
Podrobnosti k průběhu lekce ráda zodpovím.
Přihlašte se a vyzkoušejte si ji.

Kontakt

Lekce probíhají na adrese Švermova 1338 v Roudnici nad Labem. Na lekci je lépe se objednat, buď následujícím formulářem, e-mailem, nebo na telefonu 775 594 097. Vaše dotazy k průběhu lekce ráda zodpovím.

Ing. Ilona Filip Voborská
+420 775 594 097
ilona.voborska@jogasfera.cz

Would you prefer your Lesson in English or German?